"Juraqul Tursunov paxta tayyorlash, qurutish va tozalash maskani

"Juraqul Tursunov paxta tayyorlash, qurutish va tozalash maskani” 1972 yilda qurilishi boshlanib 1973 yilda tugallangan

"Xatirchi paxta tozalash” korxonasining qoshida tashkil topgan maskan bo’lib xozirga qadar to’liq quvvat bilan ishlab kelmoqda.

Maskan O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2001-yil 11-iyundagi ПК874-sonli Farmoni va Vazirlar Mahkamasining 2001-yil

12-iyundagi № 252-sonli "Respublika paxta tozalash sanoatining boshqaruv tizimini takomillashtirish to’g’risida” gi qarori asosida

qayta ruyxatdan o’tkazilgan.

"Juraqul Tursunov paxta tayyorlov maskani” hozirgi vaqtda Zarafshon Fermerlar uyushmasida joylashgan.

Maskan mudiri Nurboyev Abduraxmon tel:(+998934345048)

 

"Juraqul Tursunov paxta tayyorlov maskani” da xozirda 39 ta ishchi va raxbar xodimlar mehnat qilib kelishmoqda.

 

Maskan har mavsumda o’rtacha 6016.2 tonnaga yaqin paxata qabul qiladi va "Xatirchipaxtatozalash” AJ ga topshiradi.

 

"Juraqul Tursunov paxta tayyorlov maskani” Qosim Raxmatov, Zarafshon va Bog’chakalon fermerlar uyushmasidagi fermer

xujaliklardan paxta qabul qiladi.

 Ўзбекистон тупроғининг ноёб унумдорлиги унинг мухим хусусияти бўлиб, бу хол республикани қудратли агросаноат салохиятига эга мамлакатга айлантириш имкониятини беради. Бугунги кунда Ўзбекистон ташқи бозорида талаб катта бўлган махсулот - пахта толасининг асосийф ишлаб чиқарувчиси ва етказиб берувчисидир. Республикада пахтани асосли қайта ишлаш йўли изчиллик билан олиб борилмоқда.

И.А.Каримов

  • Hawlett Package
  • Google Play
  • Linkedin
  • Google
  • Ebay
  • Hawlett Package
  • Google Play
  • Linkedin
  • Google
  • Ebay